Logo občanského sdružení
 
O nás Výroční zprávy Kontakt    

Aktualizace: 26. ledna 2014 

  
 

    Cílem sdružení je usilovat o prodloužení setrvání člověka nemocného Alzheimerovou chodobou v rodinném prostředí a oddálení ústavního pobytu, eliminování zátěže, které  jsou vystaveni  blízcí nemoc-

ného, organizování aktivit pro rodinné pečovatele i zainteresovanou veřejnost, tj. poradenství, svépomocné skupiny, distribuce informačních materiálů. Činnost sdružení je směrována k zachování dovedností klienta, kdy bude pro klienta vypracován plán obsahující rozvržení aktivit (např. cvičení, vycházky, reminiscenční terapie, ruční práce, společenské hry, muzikoterapie apod.).

    Dalším cílem sdružení je zajišťovat vzdělávání, umožnit rekvalifikaci pro vymezené pracovní činnosti, zajištění a vybavení odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících a učeben.

Senioři

    Zájmem sdružení je poskytnout co nejširší veřejnosti aktivity zaměřené na seniory, jejich pečovatelé a rodiny. Jedná se o vypracování a zajištění adekvátní terapie respitní péče lidem s Alzheimerovou nemocí, jejichž zdravotní stav ještě nevyžaduje trvalou ústavní péči, ale nemohou už zůstat bez dozoru, tj. zajištění denní péče a aktivit mimo domov podobu nezbytnou dle potřeb rodiny nebo pečovatelů.

 

stránky navrhl a připravil  OCEAN cze, Electronic Co., Ltd. ©2008 - 2014